Details

Type: Semi-open
Opgericht op: 24 november 2017
Beheerder(s): Leanne Broekman
Werkgebieden: basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, Jeugdgezondheidszorg en jeugdhulpverlening
Specialisme(n): bestuurder, ondernemer, manager, pedagogisch medewerker, medewerker JGZ, GGZ, jeugdhulpverlening, passend onderwijs, beleidsambtenaar

Beschrijving

Werkgroep ondersteunend aan het Managementoverleg Het Jonge Kind

Lidmaatschap

Om een lidmaatschap aan te vragen voor deze semi-open werkgroep dient u eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.
Specialisaties: beleidsambtenaar, wetenschapper, onderzoeker, adviseur
Werkgebieden: basisonderwijs, wetenschap, onderzoek en advies, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Inloggen
Bijdragen in de groep Werkgroep uitwerking beleid Het Jonge Kind:
Sluiten