Details

Type: Open
Opgericht op: 2 februari 2017
Werkgebieden: basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, Passend Onderwijs, ondersteuning specifieke behoeften, Jeugdgezondheidszorg en jeugdhulpverlening
Specialisme(n): pedagogisch medewerker, opleider/trainer van professionals, hbo coach, medewerker wijk team, welzijnswerker

Beschrijving

De voor- en vroegschoolse activiteiten zijn voor kinderen van 1 – 6 jaar. De activiteiten kunnen plaats vinden op de peuterspeelzaal, de basisschool maar ook bij gezinnen thuis. Wij willen het plezier van samenspel en interactie tussen ouder en kind vooropstellen.

Instapje
Instapje is een 26 wekelijks gezinsgericht stimuleringsprogramma voor gezinnen met een kinder in de leeftijd van 1- 2 jaar. Door een groot aantal activiteiten, waarin boekjes en speelgoed centraal staat, oriënteren kinderen zich spelenderwijs op taal en spelen. De pedagogisch medewerkers van Instapje bevorderen de interactie tussen ouder en kind. Vooral voor kinderen waar de taal nog niet zo goed op gang komt, is dit programma zeer geschikt. De pedagogisch medewerkers komen bij de gezinnen thuis om Instapje aan te bieden. Instapje biedt een goede aansluiting op Mini SamenSpel.
Kinderen kunnen voor Instapje aangemeld worden door onder andere ouders, pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en JGZ via www.deschoor.nl/inschrijvenvva

Mini SamenSpel
Minisamenspel is een programma voor kinderen van 1,5 – 3 jaar. Tijdens wekelijkse spelochtenden op een peuterspeelzaal bieden de pedagogisch medewerkers materialen en activiteiten aan die goed aansluiten bij de leeftijd van hun kind.
Langzamerhand leren kinderen spelen met andere kinderen in samenspel met hun ouder. Ouders krijgen zo meer inzicht in de ontwikkeling van hun kind en ze oefenen in het contact maken en het ondersteunen van hun dreumes of peuter in hun ontwikkeling. Iedere week wordt een opvoedthema besproken.
Kinderen kunnen aangemeld worden voor Mini SamenSpel door JGZ of ouders zelf via de site van de Schoor via www.deschoor.nl/inschrijvenvva
De peuterspeelzalen waar Mini SamenSpel plaatsvindt en de contactpersonen zijn;
- Klipgriend - Annemarie van Peelen
- Nederlandhof - Melanie Maartens
- Pierewiet - Ellen van Vugt
- Humpie Dumpie - Anita van Leeuwen
- Jan Huigen - Melanie Maartens
- Kleine Prins - Desiree Hooijenga
- Regenboogweg - Carla Koch
Meer informatie kunt u vinden op www.deschoor.nl/minisamenspel

Opstapje
Opstapje is een tweejarig gezinsgericht stimuleringsprogramma voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 2 - 4 jaar. Door een groot aantal activiteiten, waarin boekjes en speelgoed centraal staat, oriënteren kinderen zich spelenderwijs op taal en spelen. De pedagogisch medewerkers van Opstapje bevorderen de interactie tussen ouder en kind. Vooral voor kinderen waar de taal nog niet zo goed op gang komt, is dit programma zeer geschikt. De pedagogisch medewerkers komen bij de gezinnen thuis om Opstapje aan te bieden.
Kinderen kunnen voor Opstapje aangemeld worden door ouders, pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en JGZ via www.deschoor.nl/inschrijvenvva Ook als kinderen op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal zitten, kan Opstapje een goede aanvulling zijn wanneer een kind extra stimulans kan gebruiken om de taal op gang te brengen.
Meer informatie kunt u vinden op www.deschoor.nl/opstapje

VVE Thuis Peuters en VVE Thuis Kleuters
VVE Thuis richt zich op kinderen tussen 3 - 6 jaar (met een VVE indicatie) die meedoen aan een erkend voor- en vroegschoolse educatie-programma en hun ouders.
VVE Thuis is een programma van en voor peuterspeelzaal, basisschool en thuis. Het activiteitenmateriaal voor ouders sluit aan op het thema waar op de peuterspeelzaal of basisschool aan gewerkt wordt. Doordat kinderen thuis met dezelfde thema’s bezig zijn als op de peuterspeelzaal of basisschool, is het voor hen prettiger en gemakkelijker om dingen te leren en te onthouden.
Het programma stimuleert de ontwikkeling van kinderen door een onderwijsondersteunend gezinsklimaat te bevorderen. Daarnaast bevordert het programma de betrokkenheid van ouders bij de peuterspeelzaal of school.
Er zijn peuterspeelzalen en basisscholen geselecteerd in Almere die VVE Thuis aanbieden. Wanneer kinderen die op de geselecteerde peuterspeelzalen geplaatst zijn en een VVE indicatie van JGZ hebben gekregen, zal de pedagogisch medewerker van de peuterspeelzaal ouders stimuleren deel te nemen aan het VVE Thuis programma. Inschrijving kan gedaan worden bij de pedagogisch medewerker die de VVE Thuis bijeenkomsten organiseert.
De leerkrachten van geselecteerde basisscholen stimuleren deelname aan VVE Thuis Kleuters. Mocht een kind op een basisschool zitten waar niet met VVE Thuis wordt gewerkt, kunnen zij doorverwezen worden naar Opstap.
Veel peuterspeelzalen en basisscholen werken samen, waardoor er voor ouders en kinderen een doorstroom mogelijk is van VVE Thuis Peuters naar VVE Thuis Kleuters.
VVE Thuis wordt aangeboden aan ouders door middel van ouderbijeenkomsten. Tijdens deze ouderbijeenkomsten wordt er een terugblik gedaan naar de vorige bijeenkomst en het behandelde thema, wisselen ouders ervaringen uit, geven zij elkaar tips en helpen zij elkaar bijvoorbeeld met vertalen. Daarnaast wordt het nieuwe thema besproken. De activiteiten worden met ouders doorgenomen en regelmatig worden er ook activiteiten uitgevoerd tijdens de ouderbijeenkomst, zodat ouders in de praktijk hebben ervaren hoe de activiteit in zijn werk gaat.
Meer informatie over VVE thuis is te vinden op www.deschoor.nl/vvethuis. Daar vindt u ook een lijst met de geselecteerde peuterspeelzalen en basisscholen waar VVE Thuis wordt aangeboden.

Opstap
Opstap richt zich op 4 - 6-jarige kinderen en hun ouders. Doel is om de onderwijskansen van deze kinderen te vergroten door de ouders twee jaar lang vijf keer per week activiteiten met de kinderen uit te laten voeren die de ontwikkeling stimuleren. Voor deze activiteiten zijn diverse materialen beschikbaar voor de ouders zoals voorleesboeken en spelletjes. Deze activiteiten met het kind nemen een kwartier tot een half uur per dag in beslag.
Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten van Opstap komen ouders uit een wijk bij elkaar op een basisschool. Samen met de pedagogisch medewerker worden de thuis activiteiten besproken en soms ook uitgevoerd. Ouders kunnen zo thuis verder gaan met de activiteiten van het Opstap programma. Daarnaast behandelen de pedagogisch medewerkers tijdens een aantal bijeenkomsten een thema dat betrekking heeft op de opvoeding van kinderen.
Ouders worden veelal door de leraren van de basisschool doorverwezen naar Opstap of melden zich op eigen initiatief aan via is www.deschoor.nl/inschrijvenvva. Wanneer zij al eerder VVE thuis of Opstapje hebben gevolgd kunnen zij ook via deze weg doorverwezen worden naar Opstap. Ook JGZ kan een grote rol spelen in de aanmelding van ouders voor dit programma.
Meer informatie over Opstap is te vinden op www.deschoor.nl/opstap

Lidmaatschap

Om te kunnen aanmelden voor deze open werkgroep dient u eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.
Organisatie: De Schoor
Specialisaties: pedagogisch medewerker, x= andere specialisatie..
Werkgebieden: basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Organisatie: De Schoor
Inloggen
Bijdragen in de groep Team het jonge kind - Voor- en vroegschoolse activiteiten (VVA):
Sluiten