Prikbord

plaats hier interessante berichten, links, foto's, websites, oproepen die te maken hebben met het jonge kind

Prik een item op uw Prikbord

Uitnodiging bijeenkomst Aanscherping Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 19 november 2018 14.30 - 17.00 uur

U bent de eerste om te reageren.

Hallo

weet er iemand een curcus over gebaren taal in regio Flevoland?

Yildiz

U bent de eerste om te reageren.

Ben jij er (weer) ook bij?

Gratis workshop voor pedagogisch medewerkers VVE uit Almere.

Meld je uiterlijk 21 september aan via http://www.deschoor.nl/workshopvve

Heb je vragen over de workshop, mail ons gerust! coachvve@deschoor.nl

Tot ziens!                                                                                                           

Hartelijke groet, 

Simone Krol, Coach VVE                                                                       

De Schoor, Welzijn in Almere

U bent de eerste om te reageren.

Hallo Almeerse PM-ers

 

Als ik een groep van minimaal 8 PM-ers vind, dan start ik dit schooljaar een Uk en Puk training. (inmiddels staat de teller op 3) 
Ik zoek dus nog PM-ers die hieraan mee willen/kunnen/mogen doen. 
Wil je meedoen, mail of bel me dan.

Groet Joukje van Dam
jvandam@joutaac.nl
06-18160643 

U bent de eerste om te reageren.

Op dinsdag 6 november is het 7e jaarcongres Leve Het Jonge Kind! in de Jaarbeurs Utrecht. 

Meer informatie over deze dag kun je vinden op onderstaande link:

http://www.hetjongekind.nl/

Er is 1 reactie.
 • Mooi congres! En jawel hoor, zelfs met een Almeerse bijdrage in het workshop programma, hoe leuk is dat?!

Save the date.... het congres in de Week van het Jonge Kind zal in 2019, bij haar 5e editie, bestaan uit een avond programma op donderdag 11 april én een ochtendprogramma op vrijdag 12 april. Zo kan iedereen volgend jaar deelnemen aan dit unieke evenement! Na de vakantie zal de werkgroep, die zich gaat buigen over de nadere invulling van het programma, voor de eerste keer bij elkaar komen. Zie jij voor jezelf een rol weggelegd in de organisatie van dit evenement in ons jubileumjaar 2019, mail dan naar marije@weekvanhetjongekindalmere.nl en laat ons weten wat je zou willen bijdragen!  

http://weekvanhetjongekindalmere.nl/

U bent de eerste om te reageren.

Hallo,

Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Irene Doornbos en ben sinds april de coordinator van Integrale Vroeghulp in Almere, ik heb deze functie overgenomen van Saskia Dulk. Mochten jullie vragen hebben over Integrale Vroeghulp dan kunnen jullie mij voortaan benaderen via i.doornbos@meeijsseloevers.nl

Met vriendelijke groet,

Irene Doornbos

Er is 1 reactie.
Per 1 augustus nieuwe subsidieronde van Tel mee met Taal

Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Het Kabinet trekt vanaf dit jaar structureel 5 miljoen euro per jaar extra uit voor de aanpak van laaggeletterdheid. Aanvragen kan vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober 2018. De subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op is op’ basis. Wees er dus snel bij.

Wie kan subsidie aanvragen?

Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je vanaf 1 augustus opnieuw subsidie aanvragen.

Hogere bedragen en eenvoudiger aanvragen

In deze nieuwe subsidieronde zijn de bedragen die kunnen worden aangevraagd verhoogd. Ook zijn een aantal stappen versimpeld. Zo is het bijvoorbeeld voor een school die een aanvraag indient, niet langer verplicht om samen te werken met een bibliotheek.

Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor laagtaalvaardige ouders. Het kan daarbij gaan om een taaltraject voor ouders, maar ook om activiteiten gericht op betere communicatie met een instelling, beter leren (voor)lezen, training om gesprekken met leraren of zorgverleners  te voeren, of hulp bij het maken van het huiswerk met de kinderen.

Als werkgever kan je subsidie aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid van jouw werknemers leidt. Je kunt de subsidie gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen.

Deelnemers van een lokaal of regionaal samenwerkingsverband (van minimaal acht partijen) kunnen  ook aanspraak maken op subsidie. Zij kunnen subsidie ontvangen voor activiteiten naar keuze waarmee uitvoering wordt gegeven aan (een deel van) een lokaal of regionaal Taalakkoord.  De activiteiten kunnen hierbij zowel betrekking hebben op de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen als op leesbevordering bij kinderen.

Help je mee laaggeletterdheid in Nederland aan te pakken?

Vraag jouw subsidie vanaf 1 augustus 2018 aan via telmeemettaal.nl/subsidie.

Meer informatie
Heb je inhoudelijke vragen over de subsidieregeling?  Stuur dan een mail naar info@steunpuntbasisvaardigheden.nl.

U bent de eerste om te reageren.

Laat je horen! Als ouder van jonge kinderen, als professional Jonge Kind: 

Wat zorgt er voor dat spelen leuk en gezond blijft? Moeten speeltoestellen verspreid in hofjes staan of zie je liever meerdere toestellen bij elkaar in de buurt? Of moeten we het avontuur zoeken in natuurlijk spelen? Welke mogelijkheden ontstaan er als de buurt  meedenkt of een handje helpt in het onderhoud? Over dit soort vragen willen de gemeente Almere graag weten wat jouw ideeën zijn. 

https://www.almere.nl/wonen/beheer-en-onderhoud/spelen-en-bewegen/bijeenkomst-voor-oudersverzorgers/

Er is 1 reactie.
 • Hi Marije,
  Ik ben erg benieuwd wat er uit deze bijeenkomst is gekomen en welke actie de gemeente hieruit gaat ondernemen. Weet jij daar meer van?
  Groetjes, Eltje

Help jij mee de stem van alle ouders te verzamelen in het Landelijk Ouderpanel? Het panel telt nu bijna 1400 ouders. Kijk hier voor kant-en-klare afbeeldingen en teksten: https://stichtingopvoeden.nl/projecten/ouderparticipatie/ouderpanel/ 

U bent de eerste om te reageren.

Er is een aangepaste zorgmap peuterspeelzalen 2018 beschikbaar. De samenwerkingsafspraken Voorscholen, JGZ en de Schoor is hieraan toegevoegd.

De zorgmap Peuterspeelzalen geeft informatie over alles wat rondom zorg voor het Jonge Kind te weten valt en geeft informatie over hoe er in het peuterspeelzaalwerk met gesubsidieerde plekken gewerkt wordt. Van een goede intake, kinddossier tot een signaleringslijst van ontwikkelingsproblemen, van instructies voor een warme overdracht naar het basisonderwijs tot samenwerken met andere professionals, een sociale kaart en duidelijkheid over hoe samen op te trekken met ouders in de zorg voor hun jonge kind.

U bent de eerste om te reageren.

De geplande wijkbijeenkomst het jonge kind Stad 3, op dinsdag 15 mei gaat niet door.

U bent de eerste om te reageren.

Daar is hij dan!

De uitnodiging voor de 2e workshop uit onze reeks van 4 in 2018.

Workshops rondom Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden door de Coaches VVE. 

Pedagogisch medewerkers VVE uit Almere zijn van harte uitgenodigd om hier kosteloos aan deel te nemen. 

Iets voor jou of jullie organisatie? Zeg het voort... ;)

U bent de eerste om te reageren.

Het programma voor de Dag van het Jonge Kind in Almere op vrijdag 20 april is bekend! Kijk op de pagina voor meer informatie en meld je snel aan!

U bent de eerste om te reageren.

Zou het het onderzoek van Windesheim SOCIAAL EN EMOTIONEEL WELBEVINDEN VAN KLEUTERS dat 12 maart op het prikbord stond? 

Contact opnemen met dit Onderzoeksteam Lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding: dr. Hanno van Keulen, Jeanet van der Korput, Mariska Venema. Studenten Teacherscollege: Mathieu Westerink, Rachelle Vleemink, Ariane Woudstra, Sanne van Grieken.?

U bent de eerste om te reageren.

Best onderzoeksteam,

 

Ik wil mij aanmelden als leerkracht voor jullie onderzoek.

Ik werk op obs de Ontdekking, Noorderplassen, Almere.

Vriendelijke groet,

 

Ellen van der Weiden

e.vanderweiden@ontdekking.asg.nl 

Er is 1 reactie.
 • Beste Ellen,

  Zou ik mogen vragen om welk onderzoek het gaat?

  Met vriendelijke groet,
  Lindsay Diender

Door de komst van JGZ Almere is besloten om de (merk)naam ‘OKé-punt’ binnenkort te laten vervallen. De achterliggende netwerkoverlegstructuur die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, gaat wel gewoon door. Hieronder lees je wat dit concreet betekent.

Website OKé-punt per 1 april offline
De website www.okepunt.nl houdt per 1 april aanstaande op te bestaan. Alle informatie over gezond opvoeden en opgroeien is inmiddels te vinden op www.jgzalmere.nl. Hiermee is er één heldere online plek voor jeugdigen, ouders en opvoeders om betrouwbare tips en adviezen te vinden. Waar nodig verwijst de website van JGZ Almere door naar andere organisaties. JGZ Almere is op werkdagen ook telefonisch te bereiken voor informatie en advies via (088) 002 99 90.

Informatie voor professionals die voorheen op de OKé-punt-website stond, krijgt een plek ophttps://almerekracht.almere.nl. Deze website van de gemeente Almere biedt allerlei informatie, nieuws en handreikingen voor professionals in het sociaal domein.

Leverde jouw organisatie voorheen kalenderitems (bijvoorbeeld voor trainingen en cursussen) aan voor de OKé-punt-website? Zorg dan vanaf 1 april dat je deze activiteiten zichtbaar maakt via je eigen (online) kanalen. Je kunt je aanbod ook aanleveren voor de sociale kaart Flevoland.  

Promotiemateriaal en folderborden OKé-punt mogen weg
Heeft jouw organisatie nog promotiemateriaal van het OKé-punt liggen? Of hangt er nog een folderbord van het OKé-punt? Deze kun je zelf weggooien/verwijderen.

Waar nodig kan de gemeente helpen bij het verwijderen en afvoeren van folderborden. Dit kan in de periode van 1 april tot 1 juni. Neem contact op met Mariëlle Hoogendorp (mthoogendorp@almere.nl) om afspraken hierover te maken.

Netwerkoverlegstructuur gaat door
Zoals gezegd, blijft de Almeerse netwerkoverlegstructuur in de vorm van de kern- en adviesgroep jeugd gewoon bestaan. Dit geldt ook voor de afspraken rond zorgcoördinatie, procescoördinatie en de brandpuntfunctie. We blijven de samenwerking met elkaar opzoeken!

U bent de eerste om te reageren.

Sociaal en Emotioneel Welbevinden van kleuters

Het Lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding van dr. Hanno van Keulen start samen met International Childhood Development Initiatives (ICDI) een Europees onderzoeksproject met als thema het sociaal en emotioneel welbevinden van kleuters. Het doel van het onderzoek is:

1. In kaart brengen van de mate van sociaal-emotioneel welbevinden van kleuters.

2. Samen met leerkrachten verkennen op welke manier je het welbevinden van kleuters kunt verbeteren.

U kunt als school en leerkracht groep 1/2 deelnemen aan dit project. 

Voor meer informatie, zie de flyer over dit project. U kunt ook contact opnemen met Mariska Venema, me.venema@windesheimflevoland.nl. 

https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/educatie/leiderschap-in-onderwijs-en-opvoeding/onderzoeksprojecten/social-and-emotional-education-and-development/

U bent de eerste om te reageren.

Hij komt er weer!!!!! 

Op de Dag van het Jonge Kind, op 20 april 2018, vieren we de Week van het Jonge Kind. De vooraanmelding is begonnen, wees er snel bij want er is beperkt plek. 

Dag van het Jonge Kind

http://weekvanhetjongekindalmere.nl/professionals/openingscongres.html

U bent de eerste om te reageren.

Een geslaagde eerste start!

Woensdag 7 februari zijn wij vanuit de Coaches VVE gestart met onze eerste workshop van dit jaar.  De groep van 33 deelnemers bestond uit een gemengd gezelschap van verschillende niveaus.

Andere pedagogische medewerkers ontmoeten en ideeën uitwisselen werd als zeer waardevol ervaren. Maar ook de praktische voorbeelden die werden tentoongesteld: “Leuk om te zien dat je met wat je al ‘hebt’ een nieuwe impuls kunt ervaren’. Deelnemers waren aangenaam verrast dat je met weinig kosten. Behoorlijk wat materialen in huis kunt halen, waar je doelgericht mee aan de slag kunt met de peuters.

In de opzet van onze volgende workshops, zullen we meer differentiatie aanbieden. Ons doel, alle pedagogisch medewerkers de verdieping meegeven waar ze iets mee kunnen. Laat ons dus gerust weten, over welke specifieke thema’s en/of onderwerpen jij graag meer wilt leren. Hoe meer we kunnen aansluiten bij jullie vragen, hoe beter!

Workshop 2: Woensdag 11 April – Rijke speel-leeromgeving (uitnodiging volgt).

Ben jij er ook (weer) bij?

Er is 1 reactie.
 • Ik zou graag de uitnodiging voor de workshop op 11 april 2018 zo spoedig mogelijk willen ontvangen ivm de planning van onze pm-ers.
  Met vriendelijke groet,
  kinderWORLD groep,
  Wendy List

Organisatie: JKC voor professionals, Stichting Jonge Kind Centrum en Stichting BKK
Specialisaties: bestuurder, ondernemer, manager, pedagogisch medewerker, opleider/trainer van professionals, hbo coach, wetenschapper, onderzoeker, adviseur
Werkgebieden: wetenschap, onderzoek en advies, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, training en nascholing
Organisatie: Gemeente Almere
Werkgebieden: politiek, beleid en bestuur
Specialisaties: beleidsambtenaar
Werkgebieden: politiek, beleid en bestuur
Specialisaties: pedagogisch medewerker, opleider/trainer van professionals, hbo coach, docent mbo, hbo, x= andere specialisatie..
Werkgebieden: opleidingen mbo en hbo pedagogiek en pabo, training en nascholing
Organisatie: Passend onderwijs almere en Stedelijk Coördinator het jonge kind
Specialisaties: leerkracht/intern begeleider, x= andere specialisatie..
Werkgebieden: basisonderwijs, Passend Onderwijs, ondersteuning specifieke behoeften
Organisatie: De Schoor
Specialisaties: opleider/trainer van professionals, hbo coach
Werkgebieden: kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, training en nascholing
Organisatie: De Schoor
Specialisaties: beleidsambtenaar, wetenschapper, onderzoeker, adviseur
Werkgebieden: brede scholen en IKC ontwikkeling
Organisatie: Windesheim Flevoland
Organisatie: GO! Kinderopvang
Werkgebieden: kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Organisatie: Obs de Ontdekking
Organisatie: Stichting Opvoeden.nl
Organisatie: Integrale Vroeghulp & MEE IJsseloevers
Specialisaties: medewerker JGZ, GGZ, jeugdhulpverlening, passend onderwijs
Werkgebieden: anders
Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten