Disclaimer

Openbaarmaking en toestemming

 • Bij de toegang tot deze website en het aanmaken van een profiel verklaren deelnemers kennis te hebben genomen van deze voorwaarden.
 • Door akkoord te gaan verklaren deelnemers bekend te zijn met de voorwaarden.
 • De gebruikersvereniging behoudt zich het recht voor het reglement op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Besloten /openbaar

 • Het kennisnet bevat openbare informatie, besloten informatie voor professionals, en informatie voor leden van een werkgroep.
 • Het kennisnet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van bijdragen die door derden zijn geplaatst.
 • De hoofdredactie van het kennisnet is bevoegd tot het wijzigen van het openbaarheidsniveau van geplaatste informatie.

Gebruik persoonsgegevens

 • Het Expertisenetwerk Nul tot Zes jaar verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.
 • Op basis van de door u ingevulde gegevens krijgt u updates van het Expertisenetwerk Nul tot Zes jaar. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u de instellingen zelf aanpassen in uw profiel.

Uitsluiting aansprakelijkheid

 • De Gemeente Almere sluit aansprakelijkheid uit voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de faciliteiten voor digitale informatievoorziening en/of uitwisseling.
 • Het gebruik van de faciliteiten voor digitale informatie-uitwisseling is voor rekening en risico van de gebruikers.
 • De Gemeente Almere is niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit dit gebruik (kunnen) voortvloeien.
Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten