Doe mee en meld je aan als deelnemer! Hieronder zie je meer over ENTZA!

ENTZA staat voor: Expertisenetwerk Nul Tot Zesjarigen in Almere. ENTZA heeft als doel om een hoge kwaliteit van professioneel handelen in het werken met jonge kinderen in Almere te bevorderen. ENTZA verbindt: lokale partners in kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, onderwijs, zorg, training, opleidingen, zorg en de gemeente Almere. 

Er zijn weer nieuwe werkgroepen en steeds meer professionals zoals jij melden zich aan. Registreer je ook gratis als deelnemer en je kan deelnemen aan werkgroepen, nieuws posten, vragen stellen en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen!

Over dit platform

Het Expertisenetwerk Nul Tot Zesjarigen in Almere (ENTZA) verbindt alle partijen in Almere die zich professioneel bezighouden met het leren en ontwikkelen van jonge kinderen. ENTZA heeft als doel om een hoge kwaliteit van professioneel handelen in het werken met jonge kinderen in Almere te bevorderen, ENTZA staat voor: Expertisenetwerk Nul Tot Zesjarigen in Almere. ENTZA is een initiatief van de lokale partners in kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, onderwijs, zorg, training, opleidingen, zorg en de gemeente Almere. Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Kinderopvangfonds.

Specialisaties: beleidsambtenaar
Werkgebieden: politiek, beleid en bestuur
Organisatie: Passend onderwijs almere en Stedelijk Coördinator het jonge kind
Specialisaties: leerkracht/intern begeleider, x= andere specialisatie..
Werkgebieden: basisonderwijs, Passend Onderwijs, ondersteuning specifieke behoeften
Organisatie: Het wereldkind
Organisatie: De schoor
Organisatie: Basisschool het Samenspel
Organisatie: GGD Amsterdam
Organisatie: Stichting Opvoeden.nl
Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten